Đem sự hài lòng đến bạn

Bằng sản phẩm chất lượng của
Phát Hoàng Long

Tự hào là uy tín cung cấp ván OKAL chất lượng trên toàn quốc và quốc tế.

  • Đối tác

    Toàn cầu
  • Diện tích

    12000 m2
  • Công suất

    5000 m3/1 tháng